29 Ekim 2014 Çarşamba

ÜNLÜ MATEMATİKÇİLER

ALİ KUŞÇU (1403, Semerkant-16 Aralık 1474, İstanbul)
Asıl adı Ali Bin Muhammed olan Ali Kuşçu; gökbilimi, matematik, dilbilimi ve kelam âlimidir. Babası Muhammed, Timur İmparatorluğu sultanı ve astronomu Uluğ Beyin kuşçusu olduğu için ailesi “Kuşçu” lakabıyla tanınmıştır. Küçük yaştan itibaren matematik ve astronomiye ilgi duyan Ali Kuşçu; Bursalı Kadızâde Rumî, dönemin ünlü âlimleri Gıyâseddin Cemşîd ve Muînuddîn Kâşî’den matematik ve astronomi dersi aldı. Daha sonra bilgisini artırmak için Kirman’a gitti. Burada Hall-ü Eşkâl-i Kamer (Ay Safhalarının Açıklanması) adlı risale ile Şerh-i Tecrîd adlı eserini yazdı. Ali Kuşçu, Semerkant ve Kirman’da eğitimini tamamladıktan sonra Uluğ Bey’e yardımcı ve rasathanesine müdür oldu. 1449’da hacca giderken Tebriz'de Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan kendisine büyük saygı gösterdi ve Osmanlı Devleti ile barış görüşmelerinde yardımını istedi. Ali Kuşçu, Uzun Hasan’ın sözcülüğünü yaptıktan sonra II. Mehmed’in davetiyle İstanbul’a geldi. Osmanlı-Akkoyunlu sınırında II. Mehmed'in emriyle büyük bir törenle karşılanan Ali Kuşçu, Ayasofya Medresesine müderris oldu. 16 Aralık 1474’te İstanbul'da öldü. Ali Kuşcu, yalnız yazdığı eserlerle değil, verdiği eğitimlerle de devrini aşan bir bilgin durumundadır. Yetiştirdiği astronomlar arasında torunu Mirim Çelebi, Hoca Sinan Paşa ve Molla Lütfi (Sarı Lütfi) gibi önemli isimler bulunmaktadır. 

DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı

 
                                                   İngiliz eğitim dergisi Times Higher Education (THE), her yıl düzenli olarak açıkladığı dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasının bu yılki sonuçlarını yayınladı.
 
ODTÜ İLK 100'DE
Dünya sıralamasındaki ilk Türk üniversitesi, 85. sıraya yerleşen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) oldu. ODTÜ, aynı dergi tarafından Mart ayında yayınlanan 'Dünyanın En İtibarlı 100 Üniversitesi' listesinde 71-80 bandında yer alarak 2014 yılında sıralamaya giren tek Türk üniversitesi olmuştu.
lk 200'e giren Türk üniversitelerinden; Boğaziçi Üniversitesi 139., İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 165. ve Sabancı Üniversitesi 182. sırada yer aldı. Bilkent Üniversitesi 201-225 sıra aralığında, Koç Üniversitesi ise 301-350 bandında yer buldu.
THE tarafından hazırlanan 'Dünya Üniversiteler Sıralaması', öğrenme ortamı, araştırma hacmi ve etkisi, inovasyon, gelir ve itibar gibi kıstaslar eşliğinde belirleniyor. Araştırma, dünya çapındaki üniversitelerin seviyeleri hakkında genel bir fikir veriyor.
İLK 10'DA ABD VE İNGİLTERE ÜNİVERSİTELERİ
Listede yer alan ilk 10 üniversite ise şu şekilde sıralanıyor:
1.Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech) (ABD)
2.Harvard Üniversitesi (ABD)
3.Oxford Üniversitesi (İngiltere)
4.Stanford Üniversitesi
5.Cambridge Üniversitesi
6.Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) (ABD)
7.Princeton Üniversitesi
8.Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley (ABD)
9.Imperial College London (İngiltere) ve Yale Üniversitesi (ABD)

27 Ekim 2014 Pazartesi

Dersler Arasında Kaybolmayın Planlı Çalışın

 
“Okul dersleriyle birlikte sınavı nasıl birlikte götürebilirim?”, “Çalışmaya nereden başlamalıyım?”, “Hazırladığım ders çalışma programına bir türlü uyamıyorum, hep aksatıyorum. Ne tavsiye ediyorsunuz?” Bu sorulara hiçbirinizin yabancı olmadığını düşünüyorum. Neden mi? Çünkü yukarıda verdiklerim, öğrencilerin uzmanlara en sık sorduğu sorular. Peki, ders çalışma programı hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz?
Neden planlı çalışmak gerekiyor?
Descartes’e göre “Plansız çalışan bir kimse, ülke ülke dolaşıp hazine arayan bir insana benzer.” Plansızlık dikkatsizliğe, yorgunluğa, bitkinliğe, isteksizliğe ve dalgınlığa neden olur. Bu durum öğrencilerde psikolojik baskı, kararsızlık, çalışmaya motive olamama ve verimsiz çalışma gibi olumsuz birçok sonuca yol açar. Başarılı olan insanların hayatlarını incelediğimizde karşımıza çıkan temel nokta belli bir plan ve program dâhilinde çalışmış olmalarıdır. Neye, ne kadar zaman harcayacağını bilmek, hem zamanı planlamak hem enerjiyi doğru kullanmak hem de hedefe konsantrasyonu devam ettirmek açısından çok önemlidir. Öğrenci bu sayede çalışma maratonunda yolun neresinde olduğunu, hangi zaman diliminde nerede olması gerektiğini, enerjisini en doğru ve verimli şekilde nasıl kullanacağını bilir. Programlı çalışma aynı zamanda zihinsel dağınıklığı da ortadan kaldırır. Öğrencinin kısa vadeli hedefler belirlemesine ve bu sayede uzak hedefe istenilen sürede varmasına imkân verir.
Kendini tanıma çok önemli
Çevrenizde çok çalıştığını, ama bu çalışmanın verimini elde edemediğini söyleyen öğrencilerle çok karşılaşmışsınızdır. Bu tipteki öğrencilerin genel özelliği kendilerini yeterince tanımamalarıdır. Doğru bir çalışma programı oluşturulabilmesinin asgari şartı kişinin kendini tanıyor olmasıdır. Her öğrencinin çalışma alışkanlıkları, bilgi birikimi, hedefleri, zayıf ya da güçlü yönleri, zekâ potansiyeli, çalışma koşulları birbirinden farklı. Dolayısıyla herkes için genel geçer bir çalışma programından bahsetmek de doğru olmaz.
Program kim tarafından, nasıl hazırlanmalı?
Şunu hiçbir zaman unutmayın ki sizi en iyi tanıyan yine sizsiniz. Ancak kendinizi tanıyor olmanızla iş bitmiyor. Sizi yakından tanıyan, potansiyelinizden, çalışma alışkanlıklarınızdan haberdar, tecrübeli bir eğitimciden yardım almalısınız. Programın ana iskeletini siz belirlemelisiniz. Hangi derslerde zayıf olduğunuzu, ne kadar uykunun ya da dinlenmenin sizin için yeterli olacağını beraber programı hazırlayacağınız kişiye söylemelisiniz ki uygulamada sıkıntılar çıkmasın. Bünyeniz ne kadarını kaldırabilecekse o kadar saat çalışacak şekilde programınızı düzenlemelisiniz. Daha sonra çalışma saatlerinizi bir süreç dâhilinde artırmalısınız.
Çalışma programı ne kadarlık süreyi kapsamalı?
Hazırlanan program, hedeflenen belli bir döneme ait olmalıdır. Durumunuza göre bu dönem 1 ay ya da daha fazla bir zaman dilimini kapsayabilir. Bünye alıştıkça ders çalışma saatinizi artıracağınızdan dolayı planlamanızda birtakım düzenlemelere gitmeniz gerekecektir. Bunun yanı sıra tatil olan dönemlerde (şubat tatili, bayram tatilleri vs.) çalışma programları yeniden düzenlenmelidir. Bunun dışında liseyi bitiren ve dershaneye giden öğrenciler de bu dönemde dershanelerinin durumuna göre yeni bir çalışma takvimi oluşturabilirler.